Akredytacja na KONgres 2024

Darmowy nocleg na sali noclegowej (szczegóły w linku).

Przebywanie na terenie KONgresu uważane jest za jednoznaczne z faktem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego treści. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od przestrzegania jego postanowień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z imprezy uczestników łamiących Regulamin.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Szczegóły znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.