Cosplay 2021 – rejestracja

Pole opcjonalne. Wpisz tutaj jak mamy się do Ciebie zwracać i przedstawić w konkursie. Jeśli nic nie wpiszesz, to użyjemy imię i nazwisko.

Pole opcjonalne. Jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi do zgłoszenia, wpisz je tutaj.

Kategorie

Najlepszy Cosplay

Tytuł dzieła kultury, z którego pochodzi postać.

Minimalny rozmiar krótszej krawędzi 1200 px. Minimalny rozmiar dłuższej krawędzi 1600 px.

Minimalny rozmiar krótszej krawędzi 1200 px. Minimalny rozmiar dłuższej krawędzi 1600 px.

Długość do 30s. Rozmiar do 10 MiB.

Minimalny rozmiar krótszej krawędzi 1200 px. Minimalny rozmiar dłuższej krawędzi 1600 px.

Minimalny rozmiar krótszej krawędzi 1200 px. Minimalny rozmiar dłuższej krawędzi 1600 px.

Najlepsze Zdjęcie Cosplayowe

Tytuł dzieła kultury, z którego pochodzi postać.

Minimalny rozmiar krótszej krawędzi 1200 px. Minimalny rozmiar dłuższej krawędzi 1600 px.

Najlepszy Filmik Cosplayowy

Tytuł dzieła kultury, z którego pochodzi postać.

Długość 15–60 s. Rozmiar do 20 MiB.

Zgody, regulaminy i inne dziwne rzeczy

wydrukuj zgodę

Wydrukuj oświadczenie