Rusza nabór tekstów na „KONtakty”, czyli publikację KONgresową 2024

27 listopada 2023, 11:58   Howler

KONgresowi 2024 towarzyszyła będzie publikacja pt. „KONtakty”, w której organizatorzy i organizatorki imprez fanowskich, a także działacze i działaczki kultury dzielić się będą swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z szeroko pojętą tematyką przygotowania i realizacji konwentów.

Głównym tematem KONGresu 2024 jest wolontariat, szczególnie mile widziane w publikacji są więc teksty związane z tym zagadnieniem. Organizatorzy chętnie przyjmą jednak także inne artykuły (wywiady, eseje, itp.), dotykające życia konwentowego: od promocji i marketingu, poprzez prowadzenie budżetu, a na komunikacji z wystawcami skończywszy. Miejsce znajdzie się także na szersze spojrzenie na organizowanie imprez kulturalnych czy współpracę z samorządami i NGOs.

Na artykuły do publikacji czekamy do 7 lutego. Można je przesyłać na adres publikacja@fantasmagoria.gniezno.pl Na tego samego maila przesyłać można wszelkie pytania związane z tematem (także te dotyczące ilustracji towarzyszących tekstowi). Tekst nadesłanego artykułu nie powinien przekraczać 15000 znaków ze spacjami. W mailu prosimy podać także preferowany podpis autora publikacji, jej tytuł oraz numer telefonu (wyłącznie do użytku organizatorów). Teksty przejdą proces redakcyjny oraz redakcję merytoryczną.

Publikację w wersji drukowanej będzie można zamówić wyłącznie w ramach preakredytacji (nie będzie możliwa do nabycia na miejscu). Publikacja będzie dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.fantasmagoria.gniezno.pl oraz www.kongres.fandom.org.pl