Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Fantasmagoria Wiktor Koliński z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Konikowo 9/1, zwany dalej Administratorem email: <stowarzyszenie@fantasmagoria.gniezno.pl>. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Adam Antuszewicz email: <aantuszewicz@fantasmagoria.gniezno.pl>.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji akredytacji na 13. Konwent Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie, zwanego dalej Konwentem.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konwencie.

Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.