Regulamin sali noclegowej 13. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie

Sala noclegowa konwentu będzie czynna od godziny 14.00 14 lipca 2023 roku, do godziny 14.00 16 lipca 2023 roku.

Do godziny 14.00 16 lipca 2023 roku korzystający z sali noclegowej mają obowiązek uprzątnąć swoje bagaże z terenu sali. Bagaże nieuprzątnięte do tej godziny, zostaną przeniesione na hol sali, gdzie będą czekać na odbiór właścicieli.

Sala noclegowa konwentu znajduje się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego 7, około 100 metrów od terenu głównego konwentu.

Podczas konwentu nocować można jedynie w przygotowanej do tego sali noclegowej.

Aby otrzymać darmowe miejsce noclegowe wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://fantasmagoria.gniezno.pl/13-fantasmagoria/nocleg/ oraz na fanpage konwentu w serwisie Facebook: www.facebook.com/KonwentFantasmagoria

W momencie wyczerpania się miejsc na sali, formularz zostanie zamknięty.

Po dotarciu na teren sali noclegowej, każdy zarejestrowany uczestnik, po okazaniu dokumentu tożsamości, otrzyma opaskę umożliwiającą mu wstęp na teren hali. Opaski można odebrać także na wejściu głównym konwentu w znajdującym się II LO.

W sali noclegowej mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważną rezerwację — opaskę. Na prośbę wolontariusza dyżurującego / orga uczestnik ma obowiązek jej okazania.

Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. Informacja o tym, czy miejsce zostało przyznane, będzie wysłana mailem automatycznie, natychmiast po rejestracji.

W sali noclegowej obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00.

Osoby korzystające z noclegu proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

Za rzeczy pozostawione w sali noclegowej organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

W sali noclegowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz innych niedozwolonych przez prawo i regulamin szkoły używek. Te same zasady dotyczą otoczenia hali (boisko, skwer).

Miejsca do palenia zostaną wyznaczone poza terenem szkoły i w odpowiedni sposób oznaczone.

Osoby w stanie nietrzeźwym będą usuwane z terenu konwentu.

Osoby nieprzestrzegające ciszy nocnej lub innych punktów niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali noclegowej.

Na terenie sali noclegowej znajdują się ogólnodostępne prysznice.

Osoby opuszczające salę noclegową uprasza się o pozostawienie po sobie porządku.

W kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązuje Regulamin 13. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria, Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Regulamin Miejskiego Ośrodka Kultury.

Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie sali noclegowej można uzyskać pod adresem mailowym: noclegi@fantasmagoria.gniezno.pl