Regulamin Sali Gier 13. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria

II LO Gniezno, 14–16 lipca 2023

Każda gra wypożyczana jest przez jedną osobę, która ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i braki.

Jedna osoba może wypożyczyć maksymalnie jedną grę na raz.

Z gier należy korzystać tylko w wyznaczonych miejscach. Wynoszenie ich poza Salę Gier jest surowo zabronione.

Przy wypożyczeniu gry uczestnik zobowiązany jest do okazania “karty wydań” przedstawicielowi organizatora obsługującego Salę Gier.

“Kartę wydań” wydaje przedstawiciel organizatora w oparciu o dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość. Operacja jest jednorazowa.

Wszelkie uszkodzenia i braki uczestnik powinien zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich wykryciu.

Na terenie Sali Gier zabronione jest konsumowanie jakichkolwiek pokarmów i napojów.

W przypadku uszkodzenia gry wynikającego z nieprawidłowego jej użytkowania (podarte karty, zalane plansze, zgubione elementy itp.) uczestnik może zostać poproszony o uiszczenie opłaty równej wartości gry.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zadławienia się małymi elementami gry przez dziecko.

W przypadku niejasności reguł gry, uczestnik może zgłosić się o pomoc do obsługi w celu ich wyjaśnienia.

Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach.

Wypożyczenie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Koordynatorem Sali Gier jest Piotr Dudek.

W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają Regulamin Konwentu Fantastyki Fantasmagoria oraz Regulamin II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu na drzwiach Sali Gier, u osób skanujących “karty wydań” i wypożyczających gry oraz w punkcie informacyjnym konwentu.

Gry dostarcza Klub Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie.

Sala Gier czynna jest:

  • piątek, 14 lipca: 17.00–01.00
  • sobota, 15 lipca: 9.00–01.00
  • niedziela, 16 lipca: 9.00–14.00