Akredytacja na Salę Noclegową 13. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria

Akredytacja jest całkowicie darmowa i przeprowadzana wyłącznie drogą elektroniczną. Jest również obowiązkowa — osoby jej nieposiadające nie mają prawa wstępu do Sali Noclegowej.

W toku rejestracji zostaniesz poproszony/poproszona o zapoznanie się z Regulaminem Konwentu, podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu procesu otrzymasz zwrotną wiadomość email — zachowaj ją lub wydrukuj, będzie ona niezbędna podczas odbioru opasek.

Dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich. Wydrukuj i wypełnij wraz z rodzicem Oświadczenie Opiekuna.

Będziesz zobowiązany/zobowiązana do posiadania go przy sobie przez cały czas trwania imprezy oraz do okazywania go na każde żądanie wolontariuszy lub organizatorów.

Przebywanie na terenie konwentu uważane jest za jednoznaczne z faktem zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego treści. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od przestrzegania jego postanowień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z imprezy uczestników łamiących Regulamin.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Szczegóły znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.