13. Konwent Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie
14–16 lipca 2023

Program konwentu

Program z opisami atrakcji