Zgłoszenie na wolontariat

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria odbywającego się 15–17 lipca 2022 r.

Pytania prosimy kierować pod adres wolontariat@fantasmagoria.gniezno.pl

Wymagany dla osób niepełnoletnich.

Dokładne obowiązki wolontariuszy zostaną omówione podczas spotkania organizacyjnego.
Osoby nieletnie będą proszone o dostarczenie pisemnej zgody rodziców na pracę w charakterze wolontariusza.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Szczegóły znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Szczegółowe informacje na temat zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.