Regulamin sali noclegowej
12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie

Sala noclegowa konwentu będzie czynna od godziny 14.00 15 lipca 2022 roku, do godziny 14.00 17 lipca 2022 roku.

Sala noclegowa konwentu znajduje się w hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego 7, około 100 metrów od terenu głównego konwentu.

Podczas konwentu nocować można jedynie w przygotowanej do tego sali noclegowej.

Aby otrzymać darmowe miejsce noclegowe należy w terminie do północy 1 lipca 2022 wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie <https://fantasmagoria.gniezno.pl/12-fantasmagoria/rejestracja/sleep/dodaj> oraz na fanpage konwentu w serwisie Facebook: <www.facebook.com/KonwentFantasmagoria>

Po dotarciu na teren sali noclegowej, każdy zarejestrowany uczestnik, po okazaniu dokumentu tożsamości, otrzyma opaskę umożliwiającą mu wstęp na teren hali.

Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona. Informacja o tym, czy miejsce zostało przyznane, będzie wysłana mailem automatycznie, natychmiast po rejestracji.

W sali noclegowej obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00.

Osoby korzystające z noclegu proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

Za rzeczy pozostawione w sali noclegowej organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

W sali noclegowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz innych niedozwolonych przez prawo i regulamin szkoły używek.

Osoby w stanie nietrzeźwym będą usuwane z terenu konwentu.

Osoby nieprzestrzegające ciszy nocnej lub innych punktów niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali noclegowej.

Na terenie sali noclegowej znajdują się ogólnodostępne prysznice.

Osoby opuszczające salę noclegową uprasza się o pozostawienie po sobie porządku.

Uczestnik korzystający z sali noclegowej zobowiązuje się także do przestrzegania obowiązujących aktualnie wytycznych sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz dodatkowych wytycznych wprowadzonych przez organizatorów Konwentu, które będą podawane w specjalnych komunikatach na stronie internetowej www.fantasmagoria.gniezno.pl oraz wywieszone zostaną na terenie konwentu.

W kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązuje Regulamin 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria, Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Regulamin Miejskiego Ośrodka Kultury.

Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie sali noclegowej można uzyskać pod adresem mailowym: <noclegi@fantasmagoria.gniezno.pl>