Regulamin Sali Gier
12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria
II LO Gniezno, 15–17 lipca 2022

Każda gra wypożyczana jest przez jedną osobę, która ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i braki.

Jedna osoba może wypożyczyć maksymalnie jedną grę na raz.

Z gier należy korzystać tylko w wyznaczonych miejscach. Wynoszenie ich poza Salę Gier jest surowo zabronione.

Przy wypożyczeniu gry uczestnik zobowiązany jest do okazania „karty wydań” przedstawicielowi organizatora obsługującego Salę Gier.

„Kartę wydań” wydaje przedstawiciel organizatora w oparciu o dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość. Operacja jest jednorazowa.

Wszelkie uszkodzenia i braki uczestnik powinien zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich wykryciu.

Na terenie Sali Gier zabronione jest konsumowanie jakichkolwiek pokarmów i napojów.

W przypadku uszkodzenia gry wynikającego z nieprawidłowego jej użytkowania (podarte karty, zalane plansze, zgubione elementy itp.) uczestnik może zostać poproszony o uiszczenie opłaty równej wartości gry.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zadławienia się małymi elementami gry przez dziecko.

W przypadku niejasności reguł gry, uczestnik może zgłosić się o pomoc do obsługi w celu ich wyjaśnienia.

Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach.

Wypożyczenie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Koordynatorem Sali Gier jest Piotr Dudek.

W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają Regulamin Konwentu Fantastyki Fantasmagoria oraz Regulamin II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu na drzwiach Sali Gier, u osób skanujących „karty wydań” i wypożyczających gry oraz w punkcie informacyjnym konwentu.

Gry dostarcza Klub Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie.

Sala Gier czynna jest:

  • piątek, 15 lipca: 17.00–01.00
  • sobota, 16 lipca: 9.00–01.00
  • niedziela, 17 lipca: 9.00–14.00

Osoba korzystająca z Sali Gier zobowiązuje się także do przestrzegania obowiązujących aktualnie wytycznych sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz dodatkowych wytycznych wprowadzonych przez organizatorów Konwentu, które będą podawane w specjalnych komunikatach na stronie internetowej www.fantasmagoria.gniezno.pl oraz wywieszone zostaną na terenie konwentu.