12. Konwent Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie
15–17 lipca 2022

Nabory:

Regulaminy:

Pytania? Pisz na:

program@fantasmagoria.gniezno.pl
akredytacja@fantasmagoria.gniezno.pl
noclegi@fantasmagoria.gniezno.pl
stoiska@fantasmagoria.gniezno.pl
cosplay@fantasmagoria.gniezno.pl
wolontariat@fantasmagoria.gniezno.pl